Regels deurbeleid

Minimale leeftijd en legitimatie

 • Minimale leeftijd 18 jaar.
 • Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. In geval van twijfel wordt om legitimatie gevraagd. Bezoekers die zich niet kunnen of willen legitimeren, worden geweigerd.
 • U dient tenminste 18 jaar te zijn. In geval van twijfel wordt om legitimatie gevraagd.

Overlast, Alcohol, Drugs

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Het is niet toegestaan dronken, aangeschoten of anderszins onder invloed aan de deur verschijnen.
 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe uitnodigen.
 • Geen toegang aan personen in bezit/en of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs).
 • Bij drugsbezit wordt de toegang ontzegd.
 • Geen toegang aan personen die overlast voor de omgeving veroorzaken.

Houding bezoeker aan de deur

 • Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde om binnen te komen. Bij agressieve toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 • Wij tolereren geen agressief gedrag bij de entree of in de zaak.
 • Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kun je op wapens en drugs worden gecheckt. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

 • Dresscode: De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. 
 • Bij specifieke thema-avonden wordt de dresscode via flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. 
 • Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Daaronder wordt o.a. verstaan: -  geen kapotte kleding; -  geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

Vernieling en vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen en/of vernielingen aanbrengen wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 • Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

Groepen en reserveringen

 • We behouden ons het recht voor groepen solo heren groter dan 5 te laten reserveren van tevoren.

Recht van weigeren

 • Indien het binnen te druk is of wanneer op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren.
 • Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, slechts een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. 

Besloten Feesten

 • Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode via flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • Besloten party’s zullen apart bekend worden gemaakt via flyers en de website.